Skip to main content

Bitcoin jako první kryptoměna ukázal funkční technologii blockchain v reálném provozu. Uživatelé si tak mohli mezi sebou začít decentralizovaně vyměňovat jednotky Bitcoinu bez potřeby třetí strany. Od roku 2009 si tak Bitcoin probil cestu jako standardní aktivum, které má dnes hodnotu v řádech stovek miliard USD.

Vývoj a nápady komunity na rozvoj Bitcoinu

Bylo skvělé pozorovat, jak síť Bitcoinu nešla hacknout nebo nabourat – „vše fungovalo jak mělo a nešlo to nijak vypnout ani omezit“. Funkční provoz začal po pár letech provozu otevírat nové nápady. Bylo pokládáno stále více otázek typu, zda by bylo možné na Bitcoinu programovat decentralizované aplikace. Myšlenka byla taková, že by se vzala hlavní vrstva Bitcoinu, která zajišťuje provoz transakcí a udělala by se další vrstva, kde by mohli vývojáři snadno programovat.

Bohužel snahy vývojářů upgradovat protokol Bitcoinu byly neúspěšné. Komunita byla natolik rozhádaná, že se protokol od roku 2009 nijak zásadně nezměnil a aplikace je možné tvořit ve velmi omezené míře v rámci Lighting network Bitcoin sítě.

Proto se vývojáři s většími vizemi raději vzdálili od komunity Bitcoinu a začali přemýšlet, jak vytvořit novou kryptoměnu, která bude splňovat všechny parametry pro tvorbu a provoz decentralizovaných aplikací (dApps). Pokusů byly desítky, ale pouze pár aplikací naplnilo své vize. Dnes vede jasně dle dat programovací platforma Ethereum, která zpracovává aktuálně 1,4 miliónu transakcí denně.

Ethereum a vzestup decentralizovaných aplikací

Ethereum jako jedna z prvních kryptoměn umožnila programovat smart kontrakty, díky kterým můžou vznikat decentralizované aplikace. Taková decentralizovaná aplikace (soubor propojených smart kontraktů) pak dokáže provést komplikované operace a limity jsou definované pouze kreativitou vývojářů.

Blockchain possibly layers

Finanční trh 2.0 – decentralizované finance (DeFi)

Představte si místo, kde jsou všechna finanční pravidla mezi uživateli definována programovacím kódem a tím pádem není technicky možné, jak by někdo mohl někoho okrást, pokud jsou v kryptoměnách dodržena standardní bezpečností pravidla a v daném protokolu nejsou chyby v kódu.

Otevřely se možnosti jak vytvářet nové finanční přístupy/aplikace, které usnadní život běžným lidem. Tyto možnosti mohou využít subjekty a jednotlivci od centrálních bank, států a teoretických ekonomů. Kdokoliv a kdykoliv může publikovat svoji decentralizovanou aplikaci.

Díky decentralizovaným aplikacím ve financích si můžeme vzít například decentralizovanou půjčku, vypsat opci, poskytovat likviditu na decentralizované burze nebo například poskytovat kapitál pro pojištění decentralizovaných protokolů.

Přesně tyto možností vytváří novodobý finanční trh 2.0, který je naprosto svobodný a není možné ho nějak zásadně regulovat.

Díky tomu budeme zřejmě v následujících letech vidět velký přesun kapitálu právě do těchto DeFi protokolů, které jsou schopné nabídnou logické a udržitelné zhodnocení kapitálu, který nemá v tradičních financích obdoby.

Bitcoin as the first cryptocurrency showed practical uses of blockchain technology and enabled users to exchange units of currency with each other without the central authority. Since 2009, Bitcoin has become a standard asset that is worth hundreds of billions of USD now.

Development and Ideas of Bitcoin Development Community

It was great to watch that the Bitcoin network could not be hacked or broken into – “everything worked as it should, no one could turn it off or limit it.” A few years of operation brought new ideas. We were asking ourselves whether it is possible to program decentralized applications on Bitcoin. The idea was to take the main layer of Bitcoin that secures the transactions and make a second layer easily programmable by the developers.

Unfortunately, developers’ effort to upgrade the Bitcoin protocol failed.  The community was so divided that the protocol has not changed significantly since 2009. And the applications within Bitcoin Lighting Network can be created only to a limited extent.

It was the reason why the developers of great vision rather moved away from the Bitcoin community and began to think about how to create a new cryptocurrency fulfilling the parameters for creating and running decentralized applications (dApps).Despite several attempts, only a few applications managed to meet the vision.  The figures show that  Ethereum is a leading platform. It is currently processing  1,4 million transactions a day.

Ethereum a vzestup decentralizovaných aplikací

Ethereum jako jedna z prvních kryptoměn umožnila programovat smart kontrakty, díky kterým můžou vznikat decentralizované aplikace. Taková decentralizovaná aplikace (soubor propojených smart kontraktů) pak dokáže provést komplikované operace a limity jsou definované pouze kreativitou vývojářů.

Blockchain possibly layers

Finanční trh 2.0 – decentralizované finance (DeFi)

Představte si místo, kde jsou všechna finanční pravidla mezi uživateli definována programovacím kódem a tím pádem není technicky možné, jak by někdo mohl někoho okrást, pokud jsou v kryptoměnách dodržena standardní bezpečností pravidla a v daném protokolu nejsou chyby v kódu.

Otevřely se možnosti jak vytvářet nové finanční přístupy/aplikace, které usnadní život běžným lidem. Tyto možnosti mohou využít subjekty a jednotlivci od centrálních bank, států a teoretických ekonomů. Kdokoliv a kdykoliv může publikovat svoji decentralizovanou aplikaci.

Díky decentralizovaným aplikacím ve financích si můžeme vzít například decentralizovanou půjčku, vypsat opci, poskytovat likviditu na decentralizované burze nebo například poskytovat kapitál pro pojištění decentralizovaných protokolů.

Přesně tyto možností vytváří novodobý finanční trh 2.0, který je naprosto svobodný a není možné ho nějak zásadně regulovat.

Díky tomu budeme zřejmě v následujících letech vidět velký přesun kapitálu právě do těchto DeFi protokolů, které jsou schopné nabídnou logické a udržitelné zhodnocení kapitálu, který nemá v tradičních financích obdoby.