Myšlenka a nápad globální

analytické platformy

Historie a vývoj

Crypviz.io jsme v roce 2017 založili vytvořit místo, na kterém získá laik jasně, rychle a snadno potřebné informace. Kryptoměny nás vždy fascinovaly a pomocí Crypvizu jsme chtěli informace zpřístupnit i širší veřejnosti.

Záměr se ale v čase transformoval do dnešní výsledné podoby Crypviz Asset Management.

Naše historie se datuje od roku 2017, kdy jsme jako nadšenci do kryptoměn založili globální analyticko-vzdělávací platformu crypviz.io.

Cílem tehdy bylo zprostředkovat komplexní informace ze světa kryptoměn srozumitelnou formou obyčejným lidem, bez nutnosti hlubšího porozumění daným technologiím.

Obsah jsme čerpali z originálních whitepaperů (technický popis) projektů a popisovali jednotlivé technologie do srozumitelné podoby, aby je pochopil i nováček.

Přečíst článek na czechcrunch.cz

Vývoj využití kryptoměn a platformy crypviz

Nadčasově jsme popsali a analyzovali nové technologie kryptoměn. Bohužel na tyto informace ještě veřejnost nebyla připravená a tak jsme stále hledali udržitelný model pro další provoz webu.

Nabyté znalosti jsme dále využívali k edukaci o kryptoměnách, ale pouze v pasivní formě. Poptávka po možnostech využití blockchainu u firem velmi rostla , a proto jsme začali dělat konzultace a implementace kryptoměn na zakázku.

blank

Pravidelné krypto snídaně

blank

Diskuze na Cashflow Summer

Crypviz Asset Management

Uvědomili jsme si, že informace a konzultace k tomuto tématu jsou zejména pro nadšence nebo technologické investory. Nicméně zájem z řad klasických investorů, kteří chtějí v tomto odvětví investovat, stále roste. Blokem pro většinu z nich bývá zejména složitost všech mechanismů. Vytvořili jsme tedy Crypviz Asset Management s.r.o. Jedná se o společnost zabývající se správou majetku dle ustanovení § 1409 a násl. občanského zákoníku, na základě kterého se zavazujeme dbát o rozmnožení svěřeného majetku a o jeho uplatnění v zájmu beneficienta. Naší společnosti pak následně jako správci náleží odměna z výnosu na svěřeném majetku.

Společnost v současnosti nepodléhá dohledu ČNB a své beneficienty vybírá na základě doporučení, výhradně z řad lidí aktivně se pohybujících na finančních trzích a zabývajících se investováním a správou svého majetku. V případě zájmu o svěření majetku do správy společnosti Crypviz Asset Management beneficienti prochází vstupním pohovorem majícím za účel posoudit zejména jejich vhodnost a to, zda v daném případě splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákona“).

blank

Listopad 2020 a transformace do Crypviz Asset Management

Budoucnost financí

Technologie blockchainu odemykají zcela nové možnosti využití financí.

Více o naší strategii

Budoucnost financí

Technologie blockchainu odemykají zcela nové možnosti využití financí.

Více o naší strategii
blank

Crypviz v roce 2017

  • Popis jednotlivých kryptoměn
  • Start mezi prvními platformami v roce 2017
  • Komplexní znalostní databáze
  • Návštěvnost hlavně ze zahraničí
  • Informace jsme čerpali z whitepaperů
blank

Crypviz v roce 2017

– Popis jednotlivých kryptoměn
– Start mezi prvními platformami v roce 2017
– Komplexní znalostní databáze
– Návštěvnost hlavně ze zahraničí
– Informace jsme čerpali z whitepaperů

blank
blank
blank

Olomoucká těžební

V roce 2018 jsme založili Olomouckou těžební, která se zaměřuje na těžbu kryptoměn. Těžení je speciální proces, který pomocí výpočetního výkonu verifikuje transakce v síti a kontroluje tak správnost jednotlivých transakcí.

Olomoucká těžební

Olomoucká těžební

blank

V roce 2018 jsme založili Olomouckou těžební, která se zaměřuje na těžbu kryptoměn. Těžení je speciální proces, který pomocí výpočetního výkonu verifikuje transakce v síti a kontroluje tak správnost jednotlivých transakcí.

Olomoucká těžební
blank